Aprop Marketing BLOG

Invertir en màrqueting i estratègia

Definitivament el màrqueting és una eina molt poderosa per a la gestió de l’empresa. El màrqueting en general orienta a l’empresa cap al client, de forma que desenvolupa tant la capacitat de l’empresa a dissenyar i produir productes i serveis, com a construir els trets diferencials que els fan atractius pel client, fer-los assolibles i establir les oportunitats comercials, comunicar-les i gestionar els canals de distribució adients que connecten l’oferta amb la demanda.

La construcció d’un producte o servei requereix un treball complex que l’empresa ha de gestionar de forma integrada; les finances, la producció, els estocs, la gestió dels recursos humans, els costos en l’aprovisionament, la logística, el coneixement del mercat i de l’entorn, etc…

Contextualitzat d’aquesta forma, podem dir que el màrqueting és igualment una eina per empreses que es mouen en mercats de productes de consum (B2C) com per empreses de mercats industrials o de serveis a altres empreses (B2B) i siguin aquestes grans, mitjanes o petites. La meva recomanació és precisament que les pimes han de prendre especial importància al màrqueting, ja que els ha de permetre competir de forma més àgil, més ràpida, més consistent i més efectiva, tant en mercats petits o de nínxol, com en mercats grans i globalitzats.

Cal afegir la necessitat d’entendre el màrqueting des d’una doble perspectiva: l’estratègica de planificació, disseny i conceptualització i des de la tàctica, d’execució i conversió de les estratègies en resultats.

Invertir en màrqueting

Cal destacar especialment la capacitat del màrqueting per combinar aspectes de la gestió molt tecnificats amb d’altres més creatius, sensibles a les tendències, a les onades culturals, als estils i característiques heterogènies dels clients o a l’adopció de les noves tecnologies, especialment les de la comunicació. En aquest punt, cal remarcar la importància de saber triar, adoptar i gestionar tots els canals de comunicació de màrqueting que ha d’utilitzar l’empresa, ja sigui d’acord amb la seva capacitat de gestió, d’inversió o de les característiques del seu mercat.

El màrqueting doncs, és una disciplina vertebradora del conjunt d’activitats de l’empresa, per bé que la majoria de vegades se li atribueixen les activitats específiques de comunicació, promoció i publicitat dels productes i serveis. És segurament una forma simple de definir “l’acció de generar mercat” per l’empresa i que s’ubica en un punt clau de la cadena de valor de l’empresa.

Tot i així, si prenem per correcte una forma simplificada o esbiaixada que el màrqueting és el conjunt d’activitats de la promoció de l’empresa els seus productes i serveis, per experiència confirmo, que aquestes no són poques, ni les seves responsabilitats i que les accions són determinants per assolir l’èxit en els objectius comercials. Algunes d’aquestes accions són: La relació amb clients i potencials, la prospecció de nous mercats i oportunitats comercials. El posicionament de la marca i la definició i presentació de la proposta de valor. Promoure els avantatges i les característiques funcionals i de valor dels productes i serveis. Establir estratègies i accions de retenció de clients, de venda creuada i venda augmentada. En resum, incrementar les oportunitats de l’empresa i la seva competitivitat.

Article publicat a PIME al dia