Aprop Marketing BLOG

Oriol Brutau moderarà i farà una ponència a les jornades de màrqueting de PIMEC Vallès Oriental

Trobades PIMEC FÒRUMSovint, les pimes, per falta de recursos econòmics i/o humans, registren baixos nivells d’inversió en màrqueting, és a dir, en informació sobre coneixement dels seus clients, les seves demandes i necessitats. Progressivament, aquesta tendència va canviant gràcies a la importància de donar resposta immediata a les exigències contínuament canviants del mercat.

Quins reptes ens plantegen els mercats de demà? Com haurem de preparar les nostres empreses per als nous clients? Serà semblant al que coneixem? Estem preparades les pimes?

Una jornada amb l’objectiu d’aportar respostes a totes aquestes qüestions, i que compta amb la col·laboració d’Aprop Marketing.

Les incerteses del màrqueting del futur